Novinky

InfoBar

  Důležité kontakty

   vybor@amforova1930.cz
  Haufenhoferová 606682269
R.Svoboda 739514996


 Schindler  844 844 808 
IKON 251 615 861  
Bytoservis 241 414 141  

    ohrada@ikon.cz 


   ..další  v sekci KONTAKTY

Správce webu :

ivo.babinec@seznam.cz

Vážení vlastníci,  

práce na rekonstrukci lodžií postupují dle sjednaného harmonogramu i přes situaci které čelí celá evropa.  

Pravidelně probíhají tzv. kontrolní dny, kdy za účasti stavebního dozoru a Výboru fa.Herain informuje, jaké práce již byly provedeny a jaké další budou zhotoveny v dalších dnech. Veškeré skutečnosti se zapisují do Stavebního deníku, každý zápis je odsouhlasen a podepsán zhotovitelem (fa. Herain), stavebním dozorem a objednatelem (za SVJ podepisuje Výbor). 

Výbor byl při minulém kontrolním dni informován, že ve Smlouvě o Dílo byla sjednána oprava vnitřních prostor lodžií v následujícím rozsahu: očištění původních omítek tlakovou vodou, penetrace a dvojitý nátěr fasádní barvou.   

Jak se ukazuje, tato varianta je nedostačující – po očištění vodou na nejexponovanějších místech (u podlah, okolo zábradlí, opršalá čela lodžií) kusy staré omítky opadají a sjednané přetření penetrací a barvou rozdíl povrchu pouze zvýrazní. Nemluvě o rozdílech povrchu po zazdění prostoru mezi okny a zbytkem omítek na stěnách/stropu lodžií. 

Součástí nabídky podané firmou Herain bylo též variantní řešení – vyrovnání nerovností armovací stěrkou, nová silikonová omítka a následně nátěr fasádní barvou. Firma Herain na jedné z lodžií provedla tuto úpravu armovací stěrkou a nanesla novou omítku.

Fotografie poškozené staré omítky a vzhled lodžie s novou omítkou naleznete zde.
Část Výkazu výměr s vyčíslením variantního provedení. je k dispozici zde

Výbor se domnívá, že by bylo vhodné vzniklé nerovnosti opravit a povrch stěn a stropů lodžií sjednotit, aby celá rekonstrukce „byla k něčemu“.  Změna rozsahu činností by znamenala navýšení ceny díla v částce 275.725,71 Kč. Toto navýšení ceny již zahrnuje i snížení ceny díla o dvě nová plastová okna a vnitřní parapety, jedno nové zábradlí a ocelové prvky na čele podlahy jedné atypické lodžie (změny v tzv. koutových lodžiích – vchod Amforová 1929). 

Dále firma Herain ponížila cenu díla o cca 57.000,- Kč za ocelové konstrukce, které byly projektantem uvedeny ve výkazu výměr (navíc), ale fakticky nebudou provedeny.  

Bohužel nám aktuální epidemiologická situace neumožňuje svolat Shromáždění, kde by bylo možné výše popsanou změnu rozsahu činností a navýšení ceny díla projednat a schválit. Stanovy ovšem umožňují schválení pomocí hlasování „per rollam“, tedy tzv. korespondenčním způsobem.  

Výbor Vás touto cestou prosí o součinnost, vyplnění hlasovacího listu (Hlasuji PRO, Hlasuji PROTI, Zdržel se), podepsání všemi spoluvlastníky bytové jednotky a následně doručení do některé ze schránek: 

1) Schránka SVJ  - vchod Amforová 1930
2) Schránky členů Výboru Haufenhoferová nebo p. Bíbr – vchod Amforová 1929
3) Schránka člena Výboru - p. Lukáš – vchod Amforová 1931 

Případné dotazy v této záležitosti zasílejte na mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
nebo se obraťte telefonicky na předsedu výboru. 

Hlasovací lístek naleznete zde


Za pochopení a spolupráci Vám děkuje
-výbor SVJ-

Login

Statistika

096861
DnesDnes22
VčeraVčera28
TýdenTýden76
MěsícMěsíc440
Všechny dnyVšechny dny96861
Statistik created: 2024-04-17T18:09:00+02:00
Vaše IP : 3.235.172.123
Přihlášen 0
Guests 3
Registrováno uživatelů webu 25
-----Nyní Online--------------------
-